03. januar 2009

Happy New Year....

...ali pokanje brez meja. Klub prepovedim. Kako grozno zame in najbrž za vse živali sveta. Še dobro, da sta bila mojedva pri meni in zaradi mene doma. Res prijazno, sicer ne vem, kako bi prenesla večurno pokanje. Ne vem, kako sta mojadva lahko tako mirna. Še sreča. Ves čas sta mi govorila, da ni nič hudega. Japajade. Saj je bilo kot konec sveta. No, ampak, ker sta bila mojedva tako pogumna, sem se pogumno delala tudi jaz ;-)
Ob polnoči, ko je bilo najglasneje, smo si voščili. Mojimdvema sem zaželela, da bi bila zdrava in da bi me vedno tako rada imela, mojadva pa meni tudi zdravo leto in če bo sreča....;-)
Naj zaželim še enkrat vsem mojim dobrim in naključnim pasjim in mačjim prijateljem: veliko zdravih in brezskrbnih dni z vašimi "lastniki", naj leto preteče v razveseljevanju eden drugega.Človeškim prijateljem pa želim: radi se imejte, zdravi bodite, predvsem pa imejte več posluha za nas, vaše zveste prijatelje in prihodnje leto ne kupujte teh presnetih pokalic!
Vaša Nesska
... or detonation without borders. Despite the prohibition. How awful for me and probably for all animal world. Good to have been my mommy and daddy with me and for me at home. Really friendly, otherwise I do not know how I would implement several hours of fulminating. I do not know how my mom and dad can be so calm. Such luck. All the time they talked to me that there is nothing serious. Yeah, wright. It was like the end of the world. Well, but because they were so brave, I have acted courageously,too ;-)
At midnight, when it has become louder, we hugged and said good wishes. To my mom and dad I wished to be healthy and that they would always like me so much, my mom and dad wished me a healthy year and if it would be fortune ....;-)
Let me wish once again to all my good and random dog and cat friends, a lot of healthy and carefree days with your moms and dads to delightfulling one another.
To human friends, I want to: want to keep healthy and, above all, be more generous to us, your loyal friends in the coming year and do not buy these horrible bangers!
Your Nessa

Ni komentarjev:

Objavite komentar